top of page

Rabatalu projektitoetused

Rabatalu kompleksi arenduses on andnud suure panuse riiklikud ja Euroopa Liidu rahastusmeetmed. Suur tänu toetajatele! 

460_1469_158_KOIK_NOUTAVAD_LOGOD.jpg

Projekt "Rabatalu põhjapõdrad"

Projekti üldine eesmärk:
• uue turismitoote väljaarendamine Rabatalus.
Projekti otsene eesmärk:
• Rabatalu territooriumil ehitatakse välja vajalik taristu põhjapõtrade kasvatamiseks nende külastajatele näitamise eesmärgil.
Projekti tegevused – Rabatalus ehitatakse välja:
• Rabatalu territooriumile rajatakse sissesõidu plats külastajate ligipääsetavuse tagamiseks,
• Rabatalus rajatakse piirdeaed põhjapõtrade kaitseks (sh metsloomade nagu karude ja huntide eest) ning ehtatakse lauda/küünihoone.

Meede: M2. Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks

Projekti maksumus: 43 378€

Toetussumma meetmest: 26 026,80€

Projekt "Rabatalusse kaasaegsete pesemisvõimaluste rajamine"

Projekti üldine eesmärk:
• uue turismitoote väljaarendamine ning olemasolevate teenuste ja toodete parendamine Rabatalus läbi aastaringselt kasutatavate kaasaegsete pesemisvõimaluste rajamise Rabatalu peahoonesse.
Projekti otsene eesmärk:
• kaasaegsete pesemisvõimaluste (2 duši, vann, WC jne) rajamine Rabatalu peahoonesse
Projekti tegevused:
• rajatakse Rabatalu peahoonesse kaasaegsed pesemisvõimalused, sh 2 duši, vann, valamu, WC;
• paigaldatakse pesemis- ja riietusruumidesse küte (pelletikatel) nende aastaringseks kasutamiseks.

Meede: M2. Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks

Projekti maksumus: 12 265,09 €

Toetussumma meetmest: 7539,05 €

Rabatalu lastelaagrite korraldamist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

Sündmuste ja lastelaagrite korraldamist toetab Alutaguse vallavalitsus

Suur tänu toetuse eest!

bottom of page